Stamceller från klonat embryo

Stamceller från klonat embryo

Forskare i USA har isolerat mänskliga stamceller från ett klonat embryo.
2013 rapporterade forskare vid Oregon health & science university i USA att de lyckats Resultaten är publicerade i tidskriften Cell och har granskats av andra forskare.
Det var forskaren Shoukhrat Mitalipov och hans medarbetare som lyckades överföra kärnan från en hudcell till ett mänskligt ägg tömt på kromosomer. När den nya cellen fick ligga i en näringslösning började den dela sig.

Tidigare har den här typen av embryon sällan bildat fler än 8 celler. Men den här gången gick det bättre. Forskarna kunde utvinna celler, identiska med stamceller från ett vanligt mänskligt embryo. Sådana embryonala stamceller kan ge upphov till alla slags vävnader i kroppen.

För att kunna utvinna embryonala stamceller måste cellen delas sig till minst 150 celler för att ge upphov till en så kallad blastocyst med användbara embryonala stamceller.
Resultaten visar på att det är möjligt att tillverka stamceller åt patienter med skadade vävnader eller organ.
Om cellkärnan kommer från patienten själv är risken för avstötning minimal. Genom att använda cellkärnor från en enskild individ skulle man kunna skräddarsy embryonala stamceller så att de passar en viss person.

Redan år 2004 spreds nyhetsrubriker över världen om att den sydkoreanske forskaren Woo Suk Hwang hade hade använt liknande metoder som vid kloningen av fåret Dolly för att tillverka ett mänskligt embryo. Resultaten avslöjades dock som fusk efter att resultaten publicerats i den ansedda tidskriften Science år 2004. Efter avslöjandet bad han om ursäkt men blev senare dömd till villkorligt fängelse i två år.

År 2006 väcktes nytt hopp om skräddarsydda stamceller. Japanen Shinya Yamanaka förde in några nya gener i mogna hudceller så att de backade tillbaka till ruta ett i sin utveckling. Resultatet blev så kallade inducerat pluripotenta stamceller (iPS) som är påfallande lika embryonala stamceller. Dessa pluripotenta stamceller går att tillverka utan att förstöra vare sig ägg eller embryo. Den nya metoden spred sig snabbt till stamcellslaboratorier runt om i världen och 2012 belönades Shinya Yamanaka med nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Metoden med pluripotenta stamceller från mogna hudceller har dock en nackdel.
Bl.a. kan tekniken leda till genförändrade celler och i värsta fall kan ingreppen i arvsmassan orsaka tumörer.
Kloningstekniken, däremot, gör det möjligt att tillverka embryonala stamceller helt utan extragener och som därmed är genetiskt stabila. Därför fortsatte ett fåtal forskare med att försöka framställa embryonala stamceller ur klonade embryon. Länge lyckades man bara framställas embryonala stamceller från möss och apor.
Forskarna i USA gjorde också en lång rad försök med celler från apor för att förfina sina metoder innan man gjort nya försök med mänskliga celler. Och 2013 lyckades man framställa stamceller från ett klonat människoembryo.