FN uppmanar till förbud mot kloning

FN har antagit en deklaration som uppmanar alla länder att förbjuda all typ av kloning, inklusive terapeutisk kloning av humana celler. Efter flera års diskussioner har FN:s generalförsamling nu beslutat om detta förbud. En av tvistefrågorna har varit om terapeutisk kloning ska inkluderas i förbudet eller om det bara ska gälla reproduktiv kloning.

USA har på regeringsnivå drivit på för ett totalförbud mot kloning, medan vissa delstater som Kalifornien har en mer liberal inställning och satsar på stamcellsforskning. Sverige har argumenterat för att ett förbud mot reproduktiv kloning är tillräckligt, vilket också reflekteras i den nya lagstiftningen om stamcellsforskning som började gälla den 1 april 2023.

FN:s beslut är en icke-bindande deklaration och inte en konvention. Vissa länder som tidigare varit emot ett totalförbud, som England och Belgien, har redan deklarerat att de fortsätter att stödja forskning inom terapeutisk kloning. Andra länder, som Brasilien, har också infört lagar som tillåter stamcellsforskning på befruktade ägg.

Den svenska regeringen har ännu inte officiellt reagerat på FN:s beslut. Enligt Håkan Billig från Vetenskapsrådet tolkas FN:s beslut som en rekommendation.

Kloning av hästar

Den första sporthästen som klonades var Quidam de Revel, ägd av Fleming Velin som lät göra ett par kloner varav den första föddes 2005.

Sedan dess var Leon Melchior som grundade Zangersheidestuteriet den hästägare som låtit göra flest kloner fram tills han avled 2015.

Till en början beslutade FEI att klonade hästar inte skulle tillåtas tävla, men beslutat ändrades 2012 då det inte gick att fastställa om en häst var en klon eller inte. 

Man kan ta fram flera kloner från ett sto, något som t.ex. gjorts med Ludger Beerbaums mästerskapshäst Ratina Z. Med kloning kan man också få fram en fertil hingst från en valack, vilket t.ex. gjorts med Gem Twist och Hugo Simons tidigare topphäst ET.

Att klona en häst kostar över 1000000 kr men då en mästerskapsäst kan kosta över 100 000 000 kr kan det ändå vara lönsamt.

Det finns dock många etiska problem t.ex. blir det fortfarande många missbildningar vid framtagandet av en klon.

Nick Skeltons tidigare stjärnhäst Arko III finns i en klonad version.

Courtney klonade hunden Willow – Fick fem identiska hundar

År 2018 dog Courtney Udvar-Hazys hund Willow. Hon valde att klona hunden vilket resulterade i inte bara en klon utan resultatet blev fem identiska kopior. Hon valde att ge några till sina närmaste vänner men behöll hunden Phoenix. Nu fylls Willows Instagramkonto av Willows klon Phoenix.

Kelly klonade sin döda katt Chai

År 2017 dog Kelly Andersons 5 år gamla katt Chai. Det speciella med katten var att den hade 85 000 följare på Instagram. När katten dog skickade Kelly Anderson in DNA från katten till Viagen Pets, ett Texasbaserat företag som klonar husdjur.

Chai till höger och Belle till vänster när det skiljer 1 månad i ålder mellan katterna

Kloningsprocessen börjar med en liten hudbit som kan tas från djuret medan det lever och sedan förvaras tills den behöver användas. Från hudbiten odlar man fram miljontals celler. Man använder ett ägg från en donator och de odlade cellerna inplanteras i ägget så att de smälter samman och ett foster börjar utvecklas.

Sedan placeras dessa embryon i ett surrogatdjur som föder och diar djuret tills det klarar sig på egen hand.

Att klona katten Chai kostade 25 000 dollar ca 236 000 kronor.

Den klonade katten fick namnet Belle, fyller Chais Instagramfeed med bilder.

Kvinna klonade sin döda hund

Den pensionerade barnläkaren Francesca Geertsma från Florida i USA ville klona sin hund Osa efter att den vid 16 års ålder gick bort år 2019 efter att ha drabbats av canine cognitive dysfunction (CCD), vars symtom liknar den mänskliga demenssjukdomen Alzheimers. 

Specialister tog vävnad från Osas öra några dagar efter hennes bortgång och i april 2020 gjorde man ett försök att få vävnaden att växa till celler. 

De fullvuxna cellerna producerade ett embryo som sattes in i en surrogathund. I september 2020 föddes tre valpar – identiska med Osa – och med varandra. 

Tidigt märkte Francesca Geertsma dock vissa egenheter och olikheter hos de tre klonerna Osana, Osaki och Osani, som alla tilldelades varsin färg i halsbandet för att kunna särskiljas. Annars hade det blivit svårt att veta vem som är vem.

Redan 2005 började Francesca undersökta möjligheten att klona Osa som är en blandning av raserna chow chow, schäfer, collie och två olika typer av mastiff. 
Hennes genetiska uppsättning skulle göra det i princip omöjligt att hitta en liknande hund.

Francesca Geertsma säger att hon är glad över sitt beslut även om de tre klonerna inneburit mer jobb och stress än vad hon räknat med och kostnaden hamnade på motsvarande ca 500 000kr.

Klonade primater

Som tidskriften cell kunde rapportera om i februari 2018 så har kinesiska forskare för första gången klonat apor gneom somatisk kärnöverföring.

Det är samma teknik som användes 1996 för att klona fåret Dolly och sedan dess har 23 andra däggdjursarter klonats med denna metod, däribland grisar, katter, hundar, råttor, kor och nu också apor.

Kloning av apor med denna metod för att skapa ett stort antal genetiskt indentiska individer har dock varit tekniskt svårt att genomföra. De kinesiska forskarna har löst problemen genom att addera två epigenetiskt modifierade substanser samt använda celler från foster istället för från vuxna individer.

Resultatet blev två identiska långsvansade makaker som fått namnen Zhong Zhong och Hua Hua.

Enligt forskarna ger framstegen nya möjligheter att studera sjukdomar med genetiska komponenter som Parkinsons sjukdom och cancer men det är naturligtvis också ett steg närmare den etiskt omdebatterade frågan kring kloning av människor.

Kloning av genetiskt modifierade hundar

Det pekingbaserade bioteknikföretaget Sinogene är det första i världen att avsikligt klona genetiskt modifierade hundar med medfödd arteroskleros, vilket medför ökad dödlighet i stroke och hjärtsjukdomar framöver.

Företaget har hittills i januari 2017 klonat fyra identiska valpar med namnen Apple, Longlong, Xixi och Nuonu.

Syftet är att undersöka sjukdomen arteroskleros och hitta ett möjligt botemedel.

Enligt Sino Gene är Longlong den första hunden som har klonats från en genetiskt modifierad individ någonsin.