Kvinna klonade sin döda hund

Den pensionerade barnläkaren Francesca Geertsma från Florida i USA ville klona sin hund Osa efter att den vid 16 års ålder gick bort år 2019 efter att ha drabbats av canine cognitive dysfunction (CCD), vars symtom liknar den mänskliga demenssjukdomen Alzheimers. 

Specialister tog vävnad från Osas öra några dagar efter hennes bortgång och i april 2020 gjorde man ett försök att få vävnaden att växa till celler. 

De fullvuxna cellerna producerade ett embryo som sattes in i en surrogathund. I september 2020 föddes tre valpar – identiska med Osa – och med varandra. 

Tidigt märkte Francesca Geertsma dock vissa egenheter och olikheter hos de tre klonerna Osana, Osaki och Osani, som alla tilldelades varsin färg i halsbandet för att kunna särskiljas. Annars hade det blivit svårt att veta vem som är vem.

Redan 2005 började Francesca undersökta möjligheten att klona Osa som är en blandning av raserna chow chow, schäfer, collie och två olika typer av mastiff. 
Hennes genetiska uppsättning skulle göra det i princip omöjligt att hitta en liknande hund.

Francesca Geertsma säger att hon är glad över sitt beslut även om de tre klonerna inneburit mer jobb och stress än vad hon räknat med och kostnaden hamnade på motsvarande ca 500 000kr.

Klonade primater

Som tidskriften cell kunde rapportera om i februari 2018 så har kinesiska forskare för första gången klonat apor gneom somatisk kärnöverföring.

Det är samma teknik som användes 1996 för att klona fåret Dolly och sedan dess har 23 andra däggdjursarter klonats med denna metod, däribland grisar, katter, hundar, råttor, kor och nu också apor.

Kloning av apor med denna metod för att skapa ett stort antal genetiskt indentiska individer har dock varit tekniskt svårt att genomföra. De kinesiska forskarna har löst problemen genom att addera två epigenetiskt modifierade substanser samt använda celler från foster istället för från vuxna individer.

Resultatet blev två identiska långsvansade makaker som fått namnen Zhong Zhong och Hua Hua.

Enligt forskarna ger framstegen nya möjligheter att studera sjukdomar med genetiska komponenter som Parkinsons sjukdom och cancer men det är naturligtvis också ett steg närmare den etiskt omdebatterade frågan kring kloning av människor.

Kloning av genetiskt modifierade hundar

Det pekingbaserade bioteknikföretaget Sinogene är det första i världen att avsikligt klona genetiskt modifierade hundar med medfödd arteroskleros, vilket medför ökad dödlighet i stroke och hjärtsjukdomar framöver.

Företaget har hittills i januari 2017 klonat fyra identiska valpar med namnen Apple, Longlong, Xixi och Nuonu.

Syftet är att undersöka sjukdomen arteroskleros och hitta ett möjligt botemedel.

Enligt Sino Gene är Longlong den första hunden som har klonats från en genetiskt modifierad individ någonsin.