FN uppmanar till förbud mot kloning

FN har antagit en deklaration som uppmanar alla länder att förbjuda all typ av kloning, inklusive terapeutisk kloning av humana celler. Efter flera års diskussioner har FN:s generalförsamling nu beslutat om detta förbud. En av tvistefrågorna har varit om terapeutisk kloning ska inkluderas i förbudet eller om det bara ska gälla reproduktiv kloning.

USA har på regeringsnivå drivit på för ett totalförbud mot kloning, medan vissa delstater som Kalifornien har en mer liberal inställning och satsar på stamcellsforskning. Sverige har argumenterat för att ett förbud mot reproduktiv kloning är tillräckligt, vilket också reflekteras i den nya lagstiftningen om stamcellsforskning som började gälla den 1 april 2023.

FN:s beslut är en icke-bindande deklaration och inte en konvention. Vissa länder som tidigare varit emot ett totalförbud, som England och Belgien, har redan deklarerat att de fortsätter att stödja forskning inom terapeutisk kloning. Andra länder, som Brasilien, har också infört lagar som tillåter stamcellsforskning på befruktade ägg.

Den svenska regeringen har ännu inte officiellt reagerat på FN:s beslut. Enligt Håkan Billig från Vetenskapsrådet tolkas FN:s beslut som en rekommendation.