Klonade primater

Som tidskriften cell kunde rapportera om i februari 2018 så har kinesiska forskare för första gången klonat apor gneom somatisk kärnöverföring.

Det är samma teknik som användes 1996 för att klona fåret Dolly och sedan dess har 23 andra däggdjursarter klonats med denna metod, däribland grisar, katter, hundar, råttor, kor och nu också apor.

Kloning av apor med denna metod för att skapa ett stort antal genetiskt indentiska individer har dock varit tekniskt svårt att genomföra. De kinesiska forskarna har löst problemen genom att addera två epigenetiskt modifierade substanser samt använda celler från foster istället för från vuxna individer.

Resultatet blev två identiska långsvansade makaker som fått namnen Zhong Zhong och Hua Hua.

Enligt forskarna ger framstegen nya möjligheter att studera sjukdomar med genetiska komponenter som Parkinsons sjukdom och cancer men det är naturligtvis också ett steg närmare den etiskt omdebatterade frågan kring kloning av människor.